കഥകൾ


 • ‘അണു’കുടുംബം

  ‘അണു’കുടുംബം

  സമര്‍പ്പിതം : എല്ലാ പ്രവാസികള്‍ക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും.

  Read more

 • മഴയ്ക്ക്‌ സമര്‍പ്പിതം

  മഴയ്ക്ക്‌ സമര്‍പ്പിതം

  സമര്‍പ്പിതം – നാട് വിട്ടു, നാടിനെ സ്നേഹിച്ചു ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവാസികള്‍ക്കും.

  Read more

 • നുണക്കഥകള്‍

  നുണക്കഥകള്‍

  “അപ്പൂപ്പാ.. അതെന്താ?”, അപ്പൂപ്പന്റെ മടിയിലിരുന്നു മുകളിലേയ്ക്ക് കൈചൂണ്ടി ചെറുമകന്‍ കണ്ണാപ്പി ചോദിച്ചു.

  Read more

 • തിരോധാനം

  തിരോധാനം

  ഒരു തിരോധാനവും അതുണ്ടാക്കിയ പുകിലുകളും

  Read more

 • ‘എന്‍ട്രോവസ്ഥ’

  ‘എന്‍ട്രോവസ്ഥ’

  ഇതും ഒരു അവസ്ഥ.. അഥവാ ‘എന്‍ട്രോവസ്ഥ’ … അല്ലാണ്ടെന്ത്‌ ?

  Read more

 • ‘ചില്ലറ’കാര്യം

  ‘ചില്ലറ’കാര്യം

  പേര് പോലെ തന്നെ – ചില്ലറകാര്യം. വേറെ വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല.

  Read more

 • കുടിയന്‍

  കുടിയന്‍

  സമർപ്പിതം – കുറെയേറെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ബാക്കിയാക്കി ആ തിരക്കില്‍ മറഞ്ഞ ആ കുടിയന്

  Read more

%d bloggers like this: